Katie De Chimp

Strednú školu som študovala v Košiciach – Športové gymnázium v odbore: Atletika, ešte za čias jeho zlatej éry. Následne som pokračovala v štúdiu na Prešovskej Univerzite v Prešovskej, odbor: etická výchova – pedagogika, kde som počas štúdia zároveň absolvovala vzdelácie programy, workshopy a licencie zamerané na zdravie a pohyb. Všetko som ešte v roku 2021-2022 doplnila o postgraduálne štúdium Master od Public Health (MPH).

Neskôr som niekoľko rokov som pôsobila v zahraničí (FR), kde som sa vzdelávala a zároveň aj pracovala v oblasti športu, zdravia a pohybu. Svet mi ukázal množstvo nových prístupov a metód. Neustále vzdelávanie sa a práca s ľudmi ma veľmi inšpiruje a stále rada objavujem a hľadám nové podnety, čoho dôkazom je moje neustále vzdelávanie sa.

Snažím sa motivovať ľudí a priviesť ich k športu a k zdravému životnému štýlu. Veľkú zásluhu na tom majú aj moji tréneri, s ktorými tvoríme skvelý TEAM. Naše tréningy sú kreatívne, dynamické, plné zábavy a pozitívnych emócií.

Keďže som činorodá osoba, postupne som tvorila a stále vytváram autorské tréningové metódy a programy. Jedným z nich je program Relooking, ktorý pomohol už mnohým získať naspäť stratenú kondíciu, pevné telo, sebadôveru a istotu. Taktiež program WORKUP, ktorý zlepšuje zdravie firiem a ich zamestnancov priamo na pracovisku.

Roky sa venujem ženám, čo prinieslo množstvo skúseností a príbehov. Aj na tomto základe vznikol autorský program LADYWORK – diastáza, ktorý je zameraný na nápravu popôrodnej diastázy, posilnenie panvového dna a spevnenie jadra (core). Od septembra 2020 som aj členkou tímu ZDRAVÝ PÔROD.

Svoje skúsenosti, autorské programy, či znalosti veľmi rada posúvam ďalej. Darí sa nám to aj prostredníctvom Akadémie, kde momentálne školíme nových trénerov, organizujeme workshopy aj pre laickú a odbornú verejnosť a angažujeme sa aj v kreatívnej oblasti. Jeden z mojich obľúbených výrokov je aj tento, od známej Audrey Hepburn:

„Verím, že smiech je najlepší spaľovač kalórií“
 • HORMONES, MENOPAUSE AND PELVIC HEALTH – Hladiny hormónov v tele ženy pred nástupom menopauzy a ich vplyv na život ženy, sex a zdravie – Dr. J. Kropf  – gynekologička v USA – DC, workshop (11/2023)
 • POSTPARTUM, HORMONES AND PELVIC HEALTH – Hladiny hormón v tele ženy počas tehotenstva a v popôrodnom období, ich vplyv na popôrodnú depresiu, dojčenie a sex – Dr. J. Kropf  – gynekologička v USA – DC, workshop (11/2023)
 • PRE- & POSTNATAL COACHING CERTIFICATION:  Dr. Krista Scott-Dixon, PhD, Dr. Helen Kollias, PhD, Dr. Jessica Shepherd, OB-GYN, Marika Hart, MS, PT and more. Tu je celý školiaci tím., certifikácia zameraná na fyzickú, mentálnu a nutričnú podporu a koučing u tehotných žien a žien po pôrode, kombinovaná výučba, január – august 2023
 • PELVIC FLOOR & HIP COMPLEX: FAI and IT band friction syndrom – workshop zameraný na diagnostiku a liečbu problémov bdier v kontexte dysfunkcií svalov panvového dna a naopak, online workshop, A. Olson, PT, DPT, PRPC, Regis University, USA – workshop (07/2023)
 • THE HIP & URINARY INCONTINANCE – workshop zameraný na stresovú inkontinenciu v kontexte komplexného pohybu a športu, L. Trosh, PT, DPT, OCS, fyzioterapeutka v D.C., USA, workshop online (06/2023)
 • THE IMPACT OF DELIVERY ON THE PELVIC FLOOR – Dopad vaginálneho pôrodu na panvové dno, EBM 2022, komparácie s pôrodmi sekciou, trvanie hojenia a nutnosť fyzioterapie a fyzického cvičenia, Dr. S. Boyles – urogynekologyčka v USA – Oregon, workshop (02/2023)
 • BALANCE MOVEMENT – PREPARING YOUR BODY FOR BIRTH – plynulý pohyb, ako príprava tela na pôrod – workshop zameraný na 1. a 2. dobu pôrodnú, uvoľnujúce cviky a polohy, ktoré pomáhajú ženám zvládať kontrakcie, Ch. Traub – doula, health coach, CCCE certifikácia, (10/2022)
 • SURGICAL TREATMETS FOR STRESS URINARY INCONTINENCE – chirurgická liečba stresovej inkontinencie u žien – workshop zameraný na problematiku inkontinencie a jej modernú chirurgickú liečbu – Dr. S. Boyles, MD, MPH, FACOG, FPMRS (09/2022)
 • THE ROLE OF PROBIOTICS & HOW TO SUPPORT THE GUT MICROBIOME FOR DIGESTIVE DISORDERS – Úloha probiotík, ako podporiť črevný mikrobióm pri poruchách trávenia – worshop zameraný na mikrobióm v kontexte dysfunkcií svalov panvového dna, E. Junge – dietologyčka a certifikovaná nutričná poradkyňa, (08/2022)
 • CONTEMPORARY CONSIDERATIONS FOR MANAGEMENT OF PELVIC GIRDLE PAIN: PREGNANCY AND POSTPARTUM – súčasné úvahy pre management bolesti pánvového kruhu: tehotenstvo a po popôrdné obdobie – workshop zameraný na PGP problematiku, vznik, dôsledky, riešenia, EBM, štatistiky a prevencia vzniku týchto bolestí: S. C. Clinton (07/2022)
 • POSTPARTUM URINARY INCONTINENCE – popôrdná inkontinencia – workshop zameraný na prevalenciu a faktory spojené s popôrodným únikom moču. Možné spôsoby prevencie a liečby popôrodného úniku moču, J. Mitchell, L. Guigale – urogynekologyčka a riaditeľka postpartum pelvic floor heeling clinic (2022)
 • MULTIODBOROVÁ KONFERENCE „POROD 2022“ – 3dňová odborná konferencia – Ostrava, 15.-17.6.2022, organizátori: doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA a Mgr. M. Bajerová. Vedecký výbor: Mgr. et Bc. . Dorazilová, PhDr. M. Kameníková, Ing. I. Antalová, doc. MUDr. L. Hruban, Ph.D., MUDr. P. Kaščák, Ph.D. a prof. MUDr. J. Záhumenský, Ph.D., www.konferenceporod.cz
 • MPH – MASTER OF PUBLIC HEALTH – ukončené postgraduálne štúdium PMH, Garant štúdia: prof. Dr. Michael Wooi, PPA Business School – Paris, Odborný garant za SR : Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., MBA a PPA Business School – Paris (Francúzsko). Téma podiplomovej práce: Manažment organizácií, zabezpečujúcich aktivity zamerané na pohyb a zdravie v kontexte prevencie ochorenia covid-19. Košice, 2022
 • C3 = CLITORAL BLOOD FLOW, CERVICAL MUCUS, AND PELVIC CANISTER – online workshop – téma vaginálne a sexuálne zdravie, zlepšenie prietoku krvi klitorálnym prúdom, zvýšenie informovanosti o cervikálnom hliene a flexibilita svalov panvového dna na zníženie panvovej bolesti: Dr. J. Hawell (USA), 2022
 • HEALTHY PREGNANCY SUMMIT 2022 – Recommendations For A Healthy Pregnancy From An OB/GYN, Rana Snipe Berry, MD, How To Have A Safer Pregnancy And A Healthier Baby – James B. Adams, PhD and Debby Hamilton, MD, MSPH, Gestational Diabetes:  Prevention And Treatment – Lily Nichols, RDN, The Best Exercises During Pregnancy – Jennifer Huberty, PhD, Sex During Pregnancy – Ashley Zimmerman PT, DPT, PMA-CPT, MAREC, 2022
 • VAGINAL FITNESS LEVEL 1: BBL – online workshop – biomechanika na podporu svalov panvového dna – Dr. J. Hawell (USA), 2021
 • TEHOTENSTVO, PÔROD A ŠESTONEDELIE – tradičná strarostliosť o ženu – Angelina Martinez Miranda (Mexiko), Bratislava, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING V TEHOTENSTVE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • RESPIRAČNÁ FYZIOTERPAPIA – certifikát špecialistu v programe: Kardio pulmonárnej rehabilitácie so zameraním na POST COVID 19 pacientov – centrum fyzioterapie a vzdelávania, Mgr. M.  Jendrichovský Ph.D. –  Slovakia, 2021
 • PSYCHOLOGICAL FIRST AID – certifikát – Psychologická prvá pomoc – Johns Hopkins University (USA), DR. G. S. EVERLY, JR.,Professor, Center for Public Health Preparedness, Bloomberg School of Public Health, 2020 – 2021
 • FUNKČNÉ PANVOVÉ DNO – hlavná ŠKOLITEĽKA workshopu ukončeného certifikátom pre odbornú aj laickú verejnosť, September, 2020, Košice
 • NURITION AND LIFESTYLE IN PREGNANCY – certifikát – Výživa a životný štýl v tehotenstve. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), B. Koletzko, I. A. Alejandre and L. Poston, 2019 – 2020
 • TEHOTNÉ A PO PÔRODE – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • PANVOVÉ DNO – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • ZDRAVÉ JÍDLO – certifikát o absolvovaní kurzu, Zdravé jídlo a život jako základ prospívání v práci a soukromí, M. Slimáková, 2020
 • TEHOTENSTVO A PÔROD – L. Holotňáková – Certifikovaná dula a odborníčka na tehotenstvo a pôrod, 2020 (SVK)
 • FYZIOTERAPIA A FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2020 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – martial arts specialists – 2020
 • ŠKOLA PANVOVÉHO DNA PRE ŽENY – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2019 (SVK)
 • NORDIC WALKING – Základný kurz Nordic Walking, Slovenská asociácia Nordic Walking, Tatranská štrba, L. Okoličányová, 2019 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – instructor, High Intensity Tempo training, 50hours – Izabela Kin Janda, 2019 (POL)
 • CERTIFIKÁT – základy digitálneho marketingu – 50 hours – Google – 2019
 • TRÉNERKA TVÁROVEJ GYMNASTIKY – certifikát – PhDr. M. Pitoňák, Prešov, 2018 (SVK)
 • CERTIFIKOVANÁ LEKTORKA STOB – Stop obezite, MUDr. I. majerčák, PhDr. I. Málková, PaedDr. M. Vasilíková, Mgr. E. Gyorgyová, 2018 (SVK)
 • HLAVNÁ ŠKOLITEĽKA – TABATA INSTRUCTOR BASIC LVL 1 – vzdelávací program zameraný na základné schopnosti a zručnosti nutné pre budúceho trénera lekcií TABATA. Rozsah 50 hodín + teoretické a praktické skúšky. Od roku 2017.
 • Medzinárodný športový kongres – D. Stauffer (USA), C. Ramirez (ESP), K. Vasilenko (RUS), K. Zasada (POL), I. Mojižíšková (CZE), E. Adamczek (POL), R. Ondrášek (CZE), L. Velínská (CEZ), L. Grančič (SVK) – Brno, 2017, CZE
 • Koordinátorka športovej konferencie – DIEŤA – RODIČ – ŠPORT, Banská Bystrica, 2017, SVK
 • BOKWA B.E.S.T. SLOVAKIA® – MASTER TRAINER for Slovak Republic – hlavný školiteľ Bokwa fitness pre SR– Bokwa Fitness – 2017, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 2 – René Lomanga (BEL), Aline Vogel (GER) – 2017, SVK
 • IAAF KIDS ATHLETICS TRAINER – certifikát tréner detskej atletiky – Slovenský atletický zväz – 2017, Banská Bystrica, SVK
 • FUNCTIONAL TRAINING COURSE – Agnieszka Ronge (POL) – Fitness University Poland- 2016, SVK
 • SUSPENSION TRAINING INSTRUCTOR – TRX, Dimitris Gourgos (GRE), 2015, Bukurešť, RO
 • ADVANCED FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Functional training – David Sauffer (USA), Giovanna Ventura (ITA), Dimitris Gourgos (GRE), Julio D. Papi (ESP), Per Markusen (NOR), Andreea Pavel (ROM), Raul Toma (ROM), Isabela Lacatus (ROM) – 2015, Bukurešť, ROM
 • FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – PREGNANCY – Giovanna Ventura (ITA) – 2015, Bukurešť, ROM
 • AEROBIC ADVANCED INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Aerobics and Step – Julio Papi (ES), Per Markusen (NOR), Carlos Ramirez (ESP), Cristina Kiki Constantinescu (GRE), Tanya Lulcheva (BLR), Isabela Lacatus (ROM), Raluca Babaligea (ROM) – 2014, Bukurešť, RO
 • TABATA INSTRUCTOR – diplom – 2014, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 1 – Bruno Curvinot (FRA) – Bordeaux, 2013, (FRA)
 • CARTE PROFESIONNELLE D’EDUCATEUR SPORTIF – certifikát fitness a silový trojboj – vydané ministerstvom školstva a športu vo Francúzsku (2012, Bordeaux,FRA)
 • FITNESS INSTRUCTOR – špecializácia fitness a silový trojboj (2012, Bordeaux, FRA)
 • OSOBNÝ TRÉNER – špecializácia Body Building (2012, Bordeaux, FRA)
 • PORT DE BRAS® – Floorwork + Pilates Fusion s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Update s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Basic s Julio Papi (ESP) – (2010, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • PORT DE BRAS®  – Basic Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia B (2010, Bratislava, SVK)
 • STREET DANCE – Diplom – Ch. Reiter (2011, Praha, CZE)
 • CHOREO DANCE TRAINING – Diplom (2010, Trnava, SVK)
 • AQUA GYM  – Diplom(2009, Rím, ITA)
 • BODYWORK – Diplom (2008, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia C (2006, Bratislava, SVK)
 • TRÉNER III. Triedy – ŠPECIALIZÁCIA Atletika (2005, Košice, SVK)