Zdôrazňujeme dôležitosť edukácie, osvety a prevencie zdravia!

NAŠA FILOZOFIA

1. DIAGNOSTIKA

Vstupná konzultácia a komplexné vyšetrenie, vysvetlenie zisteného stavu a nastavenie cieľov na zlepšenie zdravia .

2. FYZIOTERAPIA

Príprava tela na zmeny v pohybových stereotypoch a odstránenie akútnych bolestí a blokád.

3. EDUKÁCIA

Každý náš úkon, cvik, či program, je vždy vysvetlený tak, aby klient rozumel prečo to robí a ako naše telo funguje.

4. TRÉNING

Ideálny spôsob, ako aktívne zlepšiť zdravotný, popôrodný, poúrazový, alebo pooperačný stav.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné diagnostické, terapeutické, relaxačné aj tréningové služby.

Naše fyzio programy sú spojením poznatkov a princípov z oblasti medicíny, fyzioterapie, psychológie a doplnené o cviky funkčného, posturálneho, stabilizačného aj kondičného tréningu.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

GRAVIDFIT

fyzická, psychická a technická príprava žien na tehotenstvo, pôrod a 600nedelie

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

LADYWORK

reaktivácia jadra po pôrode náprava diastázy a aktivácia svalov panvového dna

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

PELVICFIT

riešenie dysfunkcií svalov panvového dna a urogynekologických problémov

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

FYZIOFIT

úprava pohybových stereotypov, prevencia zdravia a riešenie poúrazových stavov

KONTAKT