Diagnostika je vstupnou bránou pre určenie ďalšieho postupu a nastavenie zdravých a efektívnych cieľov na zlepšenie zdravia.

Naše autorské fyzio programy zamerané na komplexné riešenie jednotlivých problémov pohybového aparátu.

Systematický a odborný prístup vedie k rýchlejšej rekonvalescencii a k návratu do aktívneho života.

KONTAKT